Кодекс етики

МАРЕКС

Загальні принципи роботи

Асоціація МАРЕКС встановлює високі стандарти професійної етики, які відповідають вимогам спільнот у розвинутих країнах. Кодекс етики МАРЕКС об'єднує найкращі принципи, які мають бути дотримані в роботі розслідувачів та експертів з кризових ситуацій. Цей кодекс регулює відносини з клієнтами, дотримання конфіденційності, відповідність дій до вимог законодавства та високий професіоналізм. Члени МАРЕКС воліють честь більше, ніж дохід.

Не нашкодити

Наші професіонали завжди роблять свою работу без шкоди для будьяких аспектів житєдіяльності клієнта.

Все по закону

Ми пряцюємо виключно в рамках національного та міжнародного законодавства.

МАРЕКС

Кодекс етики МАРЕКС

Не нашкодити.
Професіонали МАРЕКС краще відмовляться від роботи, ніж зашкодять інтересам клієнта чи країни.

Все з повагою до закону.
Експерти Асоціації чітко розуміють вимоги національного та міжнародного законодавства та неухильно дотримуються його.

Тільки результат.
Фахівці Асоціації щиро вважають, що головне в роботі - дієвий та підтверджений результат без маніпуляцій та зайвих слів.

Кодекс етики МАРЕКС
Прийнятий загальними зборами (Протокол № 2/2 від 10.08.2018 р.)

Професійна та етична відповідальність членів Міжнародної Асоціації розслідувачів та експертів з кризових ситуацій (МАРЕКС) це – обов'язкова сфера діяльності, яка включає обов'язки приватних розслідувачів та експертів з кризових ситуацій діяти професійно, дотримуватися закону, уникати конфлікту підходів до роботи, дотримуватися етичних принципів та ставити інтереси клієнтів і колег вище за власні інтереси.

1. Повага та дотримання вимог законодавства та права:

1.1 Усі види діяльності членів Асоціації в Україні та інших країнах проводяться виключно в рамках вимог міжнародного права;

1.2 Усі члени Асоціації у своїй роботі зобов'язуються перевіряти законність інтересів клієнта та не приймати до виконання явно незаконних замовлень;

1.3 Кожен контракт повинен проходити правову експертизу перед тим, як буде прийнято в роботу.

2. Повага до суспільства та держави:

2.1 Асоціація – організація, зареєстрована на належному державному рівні. При цьому її діяльність є незалежною від політичних сил та зовнішнього впливу. Асоціація керується лише правовими нормами та підпорядковується чинному законодавству.

2.2 Асоціація зобов'язується відкрито, об'єктивно та чесно представляти всі види професій, які підпадають під загальну назву "приватний розслідувач, та інші професії безпекових експертів. При цьому використовуються всі ділові контакти Асоціації з фаховими федераціями, асоціаціями та іншими громадськими організаціями у різних країнах світу;

2.3 Асоціація по можливості бере участь у створенні та прийнятті законів про приватну розшукову діяльність, про приватних розслідувачів та за іншими напрямками приватної безпеки суспільства, бізнесу та людини.

3. Повага до всіх професій, які підпадають під загальну назву "приватний розслідувач" та похідні:

3.1 Приватні розслідування на користь бізнесу та людей – основний вид послугдля членів Асоціації;

3.2 Приватні розслідувачі Асоціації чесно, професійно та етично ставляться до співпраці з приватними розслідувачами та іншими колегами по похідним професіям у всьому світу;

3.3 Приватні розслідувачі Асоціації беруть участь у створенні матеріалів для ЗМІ, де зобов'язуються надавати професії приватного розслідувача високий статус, популярність та можливості у міжнародному співробітництві.

4. Повага до клієнтів:

4.1 Кожен клієнт для члена Асоціації є основним. Приватні розслідувачі та інші експерти Асоціації відносяться до всіх клієнтів з повагою, об'єктивністю, професіоналізмом та гарантують надійність, якість послуг та чесність;

4.2 Усі права клієнтів поважаються членами Асоціації у повному обсязі. Звернення клієнтів уважно аналізуються, проводиться правова експертиза та приймається правильне рішення;

4.3 Усі клієнти мають можливість укласти офіційні контракти з членами Асоціації щодо конкретної роботи. Після виконання роботи кожний клієнт має законне право отримати цільовий звіт з послуг та оформити фінансові документи правильним чином.

4.4 Члени Асоціації роблять все можливе для забезпечення належної довіри клієнта та приватного розслідувача.

5. Повага до колег:

5.1 Асоціація будує відносини з іншими організаціями, іншими приватними розслідувачами на основі рівності, відкритості та взаємної поваги.

5.2 Асоціація завжди відкрита для співпраці з суспільством, колегами з різних країн світу, ЗМІ, законною владою та іншими громадськими організаціями;

5.3 Члени Асоціації не вступають у будь-які конфлікти, суперечки, не допускають та не сприймають неетичної поведінки на зборах, в мережі Інтернет, у всіх видах спілкування;

5.4 Усі рішення асоціації приймаються колегіально на загальних зборах чи рішеннями Ради Асоціації;

5.5 Колегіальність сприймається членами Асоціації як підтримка та допомога колегам, обмін досвідом, культура спілкування, добровільна участь у справах Асоціації та у заходах партнерських організацій у різних країнах світу.

6. Дотримання конфіденційності:

6.1 Члени Асоціації зобов'язуються та суворо дотримуються конфіденційності у роботі з клієнтами, з колегами та за всіма напрямками діяльності у своїй країні та в інших країнах;

6.2 Вживаються всі заходи для збереження інформації на всіх етапах роботи.

6.3 Створено повні умови для зберігання та використання інформації на користь захисту конфіденційності.

Є проблеми у сфері безпеки? Звертайтеся за консультацією!