Оформити участь

МАРЕКС

Оформлення членства у асоціації

Згідно з рішенням Загальних зборів ГО МАРЕКС від 09.09.2018 р. у Асоціації передбачаються наступні форми індивідуального членства (участі):

І. Кандидат у дійсні члени (учасники) — фізична особа,  що працює чи планує працювати у будь якій сфері захисту бізнесу чи особистості, виявила бажання приєднатися до колективу Асоціації, згідна зі Статутом організації та «Положенням про членство та членські внески», ще не має дві  рекомендації від членів Ради чи Колегії МАРЕКС, але проходить випробувальний термін (6 місяців) та активно сприяє розвитку завдань Асоціації чи співпрацює з членами (учасниками) МАРЕКС у виконанні практичних замовлень клієнтів.

Особливості:

- Приймається рішенням Ради Асоціації, має посвідчення та сертифікат;
- Вступний внесок: 2000,00 грн. Періодичний (щорічний) внесок: 1000,00 грн.
- Не має права використовувати ім’я  та символіку МАРЕКС у власному бізнесі та рекламі;
- Після 6 місяців (чи за окремим рішенням — раніше) може набути дійсне членство або колегіальне членство.

ІІ. Дійсний член (учасник) — фізична особа,  що працює чи планує працювати у будь якій сфері захисту бізнесу чи особистості, виявила бажання приєднатися до колективу Асоціації, згідна зі Статутом організації та «Положенням про членство та членські внески», має не менш ніж дві рекомендації від відповідних членів Ради чи Колегії МАРЕКС чи пройшла випробувальний термін (6 місяців) у якості кандидата у дійсні члени (учасники) Асоціації.

Особливості:

- Приймається рішенням Ради Асоціації, повинен надати не менш ніж дві рекомендації від колегіальних членів МАРЕКС, має посвідчення та сертифікат;
- Вступний внесок: 2000,00 грн.  Періодичний (щорічний) внесок: 1000,00 грн.
- Має права використовувати ім’я  та символіку МАРЕКС у власному бізнесі та рекламі;
- Може подати заяву у Колегію про набуття колегіального членства.

ІІІ. Асоційований член (учасник) — фізична особа,  що працює чи планує працювати у будь якій сфері, підтримує завдання організації, виявила бажання приєднатися до колективу Асоціації, згідна зі Статутом організації та «Положенням про членство та членські внески», сплатила вступний та сплачує щомісячний членський внески.

Особливості:

- Приймається рішенням Ради Асоціації, має посвідчення та сертифікат;
- Вступний внесок: 3000,00 грн. Періодичний (щомісячний) внесок: 500,00 грн.
- Має право використовувати ім’я  та символіку МАРЕКС у власному бізнесі та рекламі з зазначенням категорії членства;
- Після 6 місяців (чи за окремим рішенням — раніше) може набути дійсне членство або колегіальне членство.

ІV. Колегіальний учасник (член Колегії МАРЕКС) — фізична особа, що працює у будь якій сфері захисту бізнесу чи особистості, згідна з Статутом організації та «Положенням про членство та членські внески», у свій час пройшла випробувальний термін (6 місяців) у якості кандидата у члени (учасники) Асоціації та активно сприяла (та сприяє) розвитку завдань Асоціації, професійно та неодноразово співпрацює з членами Колегії МАРЕКС у виконанні практичних замовлень клієнтів, розширення окремих проектів та активно приймає участь у розвитку Асоцації.

Особливості:

- Приймається рішенням Колегії Асоціації, має посвідчення та сертифікат;
- Вступний внесок: 2000,00 грн.  Періодичний (щорічний) внесок: 1000,00 грн.
- Має право використовувати ім’я та символіку МАРЕКС у власному бізнесі та рекламі;
- Має право приймати участь у всіх питаннях керівництва Асоціацєю, її закритих заходах та рішеннях.

V. Учасник-партнер — фізична особа, яка представляє будь-яку юридичну особу або організацію, або є представником вузького напрямку у сфері захисту бізнесу чи особистості, виявила бажання приєднатися до колективу Асоціації, згідна зі Статутом організації та «Положенням про членство та членські внески», приймає участь у розробці та впровадженні окремих проектів з учасниками МАРЕКС на національних чи міжнародних ринках збуту послуг. Учасником-партнером також може бути представник організації чи іншої юридичної особи (незалежно від країни знаходження), з якою Асоціація підписала Меморандум про співробітництво та взаємодію.

Особливості:

- Приймається рішенням Колегії Асоціації, має посвідчення та сертифікат;
- Вступний внесок: 0  Періодичний внесок: 0 (на умовах участі у проектах Асоціації чи на умовах обміну представниками на основі Меморандумів про співпрацю);
- Має право використовувати ім’я  та символіку МАРЕКС у власних бізнесі та рекламі;
- Має право приймати участь у заходах та проектах Асоціації на окремих умовах.

VI. Почесний член (учасник) — фізична особа незалежно від виду її діяльності, згідна зі Статутом організації та «Положенням про членство та членські внески», активно приймала участь у розвитку ВАПД або приймає участь у розвитку МАРЕКС, та своїми діями сприяє виконанню завдань Асоціації на основі офіційної організаційної чи матеріальної підтримки проектів МАРЕКС.

Особливості:

- Приймається рішенням Колегії Асоціації, має посвідчення та сертифікат;
- Вступний внесок: 0  Періодичний внесок: 0
- Має права використовувати ім’я  та символіку МАРЕКС у власному бізнесі, рекламі та справах;
- Має право приймати участь у заходах та проектах Асоціації на окремих умовах.

Переваги різних форм членства в Асоціації:

- Користування ресурсами Асоціації у веденні самостійної діяльності, у т.ч. отримання допомоги у відкритті власного бізнесу в сфері захисту бізнесу та особистості з можливістю створення в подальшому офіційного представництва МАРЕКС в регіоні від імені Асоціації;
- Пільгова участь у заходах, що проводяться Асоціацією (в тому числі закритих чи з метою навчання і підвищення кваліфікації);
- Пріоритетне право отримувати замовлення у різних регіонах від членів МАРЕКС і їх ділових контактів в Україні та за її межами;
- Розміщення замовлень своїх клієнтів серед міжнародних партнерів МАРЕКС;
- Участь в професійних закритих групах для обміну замовленнями;
- Юридичний супровід діяльності, захист прав та інтересів на пільгових умовах;
- Участь в рекламних кампаніях, що проводяться МАРЕКС в ЗМІ на пільгових умовах;
- Розміщення своїх публікацій на сайті та інших ресурсах МАРЕКС;
- Використання в своїй діяльності офіційної атрибутики МАРЕКС;
- Отримання спеціального посвідчення члена МАРЕКС та офіційного настінного сертифіката члена МАРЕКС;
- Інші можливості, які надає МАРЕКС своїм членам по розширенню професійної діяльності в різних країнах світу.

Не можуть набувати участь у Асоціації особи, які не надали належним чином оформлені документи щодо членства, чи які здійснюють протиправну діяльність, пропагують будь-яку політичну діяльність чи своїми діями можуть скомпрометувати завдання Асоціації.

Для оформлення членства в Асоціації необхідно:

- визначити для себе форму індивідуального членства (участі, партнерства);
- надати заявку на надання пакету документів для оформлення членства (відправити на E-mail: marecs.office@gmail.com з зазначенням: вибраної форми індивідуального членства, ПІБ, дати народження, місця роботи та посади, освіти та № телефону для контакту);
- ознайомитися з отриманим пакетом документів та у тижневий термін відправити заповнену Заяву-анкету та інші необхідні документи на E-mail: marecs.office@gmail.com.

(Увага! У разі відсутності відповіді претендента у тижневий термін його звернення анулюється, повторне звернення не розглядається)

Після отримання заповнених претендентом документів у тижневий термін йому надсилається рішення:

- Мотивована відмова у членстві в Асоціації;
- Рішення про прийняття у відповідні члени Асоціації;
- Інша інформація.

У разі прийняття особи у відповідні члени Асоціації, вона у тижневий термін має сплатити вступний та відповідний періодичний внески (якщо форма членства передбачає внески) та протягом 30 днів отримати посвідчення члена відповідного зразку. Внески Асоціації спрямовуються виключно на розвиток Асоціації, та не несуть комерційної складової ні уякій формі!

Увага! Колегія Асоціації має попередити:

- Якщо Ви займаєтесь або плануєте займатися політичною діяльністю, перебуваєте у будь-якій політичній організації — Вам краще утриматися від оформлення членства в Асоціації з етичних міркувань.
- Якщо Ви мали або маєте будь яке відношення до діяльності, яка у той чи іншій мірі націлена на протидію бізнесу чи особистості — Вам краще утриматися від оформлення членства в Асоціації з етичних міркувань.
- Якщо Ви мали або маєте будь яке відношення до кримінальних або корупційних дій, Вам краще утриматися від оформлення членства в Асоціації з тих міркувань, що ці дії є несумісними з членством та рано чи пізно стануть відомі.

Асоціація гарантує повну конфіденційність по отриманим на свою адресу документам і нерозповсюдження їх за межами МАРЕКС.

Є проблеми у сфері безпеки? Звертайтеся за консультацією!